Nationale Postcode Loterij

Met steun van partners kan Special Olympics Nederland evenementen organiseren en krijgen alle sporters met een verstandelijke beperking de kans om hun leven te verrijken door sport.

De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen die werken aan een rechtvaardige en groene wereld waarin we niemand uit het oog verliezen. De loterij werft fondsen voor haar goede doelen en geeft bekendheid aan hun werk. Van de inleg van 3 miljoen huishoudens die meespelen met de Postcode Loterij gaat 40 procent van de lotprijs naar 149 goededoelenorganisaties. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij is ruim 7,1 miljard euro aan mens en natuur in binnen- en buitenland geschonken.

Play Unified

De steun van de Nationale Postcode Loterij maakt het mogelijk om mensen met én zonder verstandelijke beperking elkaar te laten ontmoeten op het sportveld. Wij willen Play Unified momenten, activiteiten en evenementen stimuleren en ondersteunen met als gevolg dat 70.000 mensen zonder en met verstandelijke beperking elkaar ontmoeten, harten worden geopend en vriendschappen worden gesloten. Het doel is even ambitieus als eenvoudig, 3.000 sportverenigingen bieden (jeugd)sporters zonder verstandelijke beperking kans om samen te sporten met sporters met verstandelijke beperking. De ambitie is om deze ontmoeting structureel onderdeel te laten worden van het verenigingsleven.

Verhalen geschreven voor de Nationale Postcode Loterij over onze sporters

    Direct naar