Bestuur

Special Olympics Nederland is dé sportorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.

Special Olympics Nederland is een stichting, daarom is er een overkoepelend bestuur. Zij volgen de dagelijkse gang van zaken op afstand en keuren jaarlijks de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag goed. Daarnaast worden zij, indien nodig, geraadpleegd bij ingrijpende keuzes. Het bestuur vergadert minstens zes keer per jaar en bezoekt alle evenementen van Special Olympics Nederland.

Benoeming van een bestuurder geschiedt voor een periode van 4 jaar en daarna is men eenmaal herbenoembaar voor wederom een periode van 4 jaar. De functie is een vrijwilligersfunctie en daarmee onbezoldigd. Onkosten (reis & verblijf en overige kosten die gemaakt worden voor het uitvoeren van de functie) worden vergoed.

Het bestuur bestaat momenteel uit acht leden:

  • Erik de Winter, voorzitter
  • Govert W. Weinberg, penningmeester
  • Peter le Clercq, lid bestuur en voorzitter Athlete Leader Commissie
  • Marjolein van Weegen
  • Michiel van Campen
  • Mariken Leurs
  • Cynthia de Jager
  • Anne-Marie Kuiper

Voor vragen aan het bestuur kun je mailen naar bestuur@specialolympics.nl.