Vertrouwenspersoon

De vertrouwenscontactpersoon het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag.

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenscontactpersoon fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.
Een vereniging kan dus een vertrouwenscontactpersoon hebben, maar elke sportbond heeft sowieso een vertrouwenscontactpersoon bij wie jij terecht kan.

Is de drempel naar je vereniging of sportbond te hoog?

Neem dan contact op met Natascha Bruers via email natascha@specialolympics.nl of mobiel 06 5323 9315.
Liever anoniem contact? Dat kan ook via SpeakUp. Klik hier voor de toelichting en de inlogcode (73170) voor het achterlaten van een bericht aan ons.

Direct naar

Natascha Bruers

Sports director
06 5323 9315
natascha@specialolympics.nl
Maandag t/m vrijdag

Database veilig sporten

Special Olympics Nederland voert in het Case Management Systeem Sport (CMSS) van de koepelorganisatie NOC*NSF (welke wordt beheerd door het Centrum Veilige Sport Nederland), persoonsgegevens in naar aanleiding van signalen, meldingen c.q. incidenten op het gebied van seksuele intimidatie en overig grensoverschrijdend gedrag van leden. Deze informatie heeft als doel te komen tot een veilige(r) sportomgeving en daarmee ook sportbeoefening. Dit gebeurt door het monitoren, registreren en rapporteren van grensoverschrijdend gedrag in het CMSS. Deze gegevens mogen en zullen niet door Special Olympics Nederland noch door NOC*NSF noch door een sportbond voor andere doeleinden dan hiervoor beschreven worden aangewend en worden ook niet aan derden verstrekt in welk vorm dan ook.

Wil je nog meer informatie? Neem contact op met jouw sportbond of kijk op:

https://sportplezier.nl/ > Sportplezier, daar gaat het om. Daarom werken sportbonden en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aan het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’.

https://centrumveiligesport.nl/ > Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dat kan echt niet. Het Centrum Veilige Sport Nederland werkt aan preventie en heeft een meldpunt als het misgaat.

Stichting Special Olympics Nederland is geen vereniging of sportbond en heeft dus geen leden. De drempel richting Special Olympics Nederland is echter vaak lager dan richting een vereniging of sportbond. Om de drempel laag te houden, is in overleg met NOC*NSF en de sportbonden besloten dat Natascha Bruers vertrouwenscontactpersoon zal zijn voor grensoverschrijdend gedrag. Natascha is verplicht bij contact over grensoverschrijdend gedrag een melding te maken in het CMSS. Natascha zal vervolgens de zaak overdragen aan de desbetreffende sportbond, maar blijft vanaf de zijlijn betrokken bij de zaak.