Play Unified

Play Unified activiteiten zijn ontmoetingen waar mensen met en zonder verstandelijke beperking samen een positieve ervaring delen door middel van sport. 

 

Op school

Op de club

Op werk

Om de positie van mensen met een verstandelijke beperking in onze samenleving te verbeteren is om te beginnen meer ontmoeting en begrip nodig. Sport is bij uitstek de plek waar we elkaar ontmoeten, samen emoties beleven en begrip voor elkaar ontwikkelen. Play Unified staat voor het realiseren van die ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Het gaat daarbij niet om het winnen, maar om het samen sporten en van elkaar leren.

Dat klinkt eenvoudig en het is ook eenvoudig, het wordt alleen nog (te) weinig gedaan.

Inclusieve samenleving

Het idee van Play Unified is ambitieus en heel eenvoudig tegelijk. Play Unified brengt sporters met en zonder verstandelijke beperking met elkaar in contact waardoor wij hun houding en gedrag positief veranderen. Wanneer we dat doen dan leveren wij een tastbare bijdrage aan inclusie.

Play Unified activiteiten zijn ontmoetingen waar mensen met en zonder verstandelijke beperking samen een positieve ervaring delen door middel van sport. Op het sportveld, maar ook daarbuiten. Denk hierbij aan samen naar een voetbalwedstrijd gaan, samen trainen of een bardienst draaien en samen een overwinning vieren of samen een nederlaag verwerken. Mensen met en zonder verstandelijke beperking samen in de samenleving.