Ongewenst gedrag

In een sportomgeving is geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag. Helaas weten we uit onderzoek in de sport dat dit wél voorkomt. 

(On)gewenst gedrag

Iedereen die sport moet zich veilig en prettig voelen, maar emotie hoort ook bij sport. Het kan voor zowel prachtige hoogtepunten als grote teleurstellingen zorgen. En dit geldt niet alleen voor de sporters, maar ook bij ouders, coaches en scheidsrechters of juryleden. Hoe stimuleer je het juiste gedrag en voorkom je ongewenst gedrag? En wat doe je als het toch mis gaat? Kijk op de website sportplezier. Op deze website vind je tips en trucs om ongewenst gedrag te voorkomen en gewenst gedrag juist te stimuleren.

Grensoverschrijdend gedrag

Naast (on)gewenst gedrag heb je ook grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

  • door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
  • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
  • plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien.

Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van de sporter is daarbij leidend. Dit wil zeggen: zodra een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren dan moet je deze uiting serieus nemen.

Globaal gezien onderscheiden we een aantal soorten grensoverschrijdend gedrag: pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of misbruik, bedreiging, belediging en mishandeling.

Waar gaat het over? Kijk op de website van Centrum Veilige Sport Nederland voor de definities en sportspecifieke signalen per onderwerp.

Direct naar

Natascha Bruers

Sports director
06 5323 9315
natascha@specialolympics.nl
Maandag t/m vrijdag