Play Unified op de club

Het idee van Play Unified is even ambitieus als eenvoudig. Het brengt sporters met en zonder verstandelijke beperking letterlijk meer met elkaar in contact. Het gaat niet om het winnen maar om het samen sporten en van elkaar leren.

Deel dit bericht