VriendenLoterij maakt Play Unified bij sportverenigingen mogelijk

Een fantastische schenking van €300.000,- van de VriendenLoterij maakt een nieuwe Play Unified campagne mogelijk. In de succesvolle eerste Play Unified campagne eind 2018, daagde 18 G-sporters hun helden uit voor een challenge. De ontmoetingen op het sportveld hadden niet als doel om van elkaar te winnen, maar juist om van elkaar te leren. De ontmoetingen waren heel bijzonder, life-changing en droegen bij aan bewustwording. Special Olympics Nederland wil naast die bewustwording nu ook een structurele gedragsverandering realiseren middels een vervolg op deze campagne bij sportverenigingen.

Lees meer

Changing lives, changing behaviour

De schenking van de VriendenLoterij maakt het mogelijk om mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar laten ontmoeten op het sportveld. Wij willen Play Unified momenten, activiteiten en evenementen stimuleren en ondersteunen met als gevolg dat 70.000 mensen zonder en met verstandelijke beperking elkaar ontmoeten, harten worden geopend en vriendschappen worden gesloten. Het doel is even ambitieus als eenvoudig, 3.000 sportverenigingen bieden (jeugd)sporters zonder verstandelijke beperking kans om samen te sporten met sporters met verstandelijke beperking. De ambitie is om deze ontmoeting structureel onderdeel te laten worden van het verenigingsleven.

“Positieve houding en gedrag creëren kan alleen daar waar wij elkaar ontmoeten. Sport is de ideale plek om elkaar te ontmoeten, vooroordelen te overbruggen en van elkaar te leren. Samen de wereld begripvoller, gastvrijer en inclusiever maken. Dat is Play Unified en daar gaan we voor”, aldus Ragna Schapendonk, directeur Special Olympics Nederland.

Inclusief sporten en bewegen voor iedereen

Juli 2016 is het VN verdrag door Nederland geratificeerd. In artikel 30.5 staat: Teneinde personen met een handicap in staat stellen op voet  van gelijkheid met anderen deel te nemen aan recreatie, vrijetijdsbesteding en sportactiviteiten, nemen de Staten passende maatregelen. In het verlengde daarvan is op 29 juni 2018 het Nationaal Sportakkoord getekend met als eerste ambitie: Inclusief sporten en bewegen voor iedereen.

Na 10 jaar organisatorische integratie, waarin de deuren van sportverenigingen zijn opengezet voor mensen met een verstandelijke beperking, is het nu tijd om samen te sporten, van elkaar te leren en wederzijds respect en waardering te krijgen. Uit onderzoek van Mulier Instituut blijkt dat slechts 7% van de G-sporters samen sport met sporters zonder beperking. 93% sport dus apart, op een apart veld of tijdstip. En dat terwijl duizenden (58%) ernaar verlangen om juist samen met anderen te sporten.

“Door de gevolgen van corona is het belang van het werk van organisaties die zich hardmaken voor kwetsbare groepen in de samenleving alleen nog maar groter geworden. Daarom steunen wij dit jaar extra organisaties die zich inzetten voor belangrijke thema’s zoals armoede en kansengelijkheid in Nederland en ook die dat doen voor mensen die afhankelijk zijn van zorg op maat. We zijn onder de indruk van hoe adequaat en snel deze organisaties zich hebben aangepast aan de veranderende noden. Dat wij dankzij onze trouwe deelnemers miljoenen kunnen bijdragen aan deze organisaties is fantastisch”, aldus Dorine Manson, Managing Director VriendenLoterij.

Met de schenking van de VriendenLoterij wordt Play Unified dé stap naar structurele maatschappelijke verandering en een inclusieve samenleving! Onze dank gaat uit naar de VriendenLoterij en naar alle deelnemers.