Nationaal

Special Olympics Nationale Spelen

Iedere twee jaar worden de Nationale Spelen roulerend door Nederland heen georganiseerd, voor minimaal 13 takken van sport. Deelname aan de Nationale Spelen is tevens een voorwaarde om als vereniging mee te doen aan de loting voor internationale Special Olympics evenementen. Wil jij de Nationale Spelen of een ander Special Olympics evenement organiseren? Klik hier voor meer informatie en de bidprocedure.

Special Olympics Nationaal Evenement

Een Special Olympics Nationaal Evenement is een eendaags evenement dat jaarlijks wordt georganiseerd voor één tak van sport, indien deze tak van sport te klein is om bij de Regionale Spelen aan te bieden. Een Nationaal Evenement wordt soms georganiseerd door Special Olympics Nederland zelf, maar meestal door een vereniging of sportbond.

Lokale verenigingen of andere sportorganisaties kunnen Nationale Evenementen organiseren onder auspiciën van Special Olympics Nederland. Hiervoor moeten zij een plan van aanpak met begroting indienen. Na goedkeuring door Special Olympics Nederland kan de organisatie starten. De criteria voor het organiseren van een Nationaal Evenement en een plan van aanpak zijn op deze website terug te vinden en kunnen bij Special Olympics Nederland worden opgevraagd.

Special Olympics Nationale Spelen 2024 in Breda & Tilburg

Klik hier!