Nationaal

In Nederland worden om het jaar de Nationale Spelen georganiseerd. De Nationale Spelen 2018 zijn onlangs georganiseerd door de Achterhoek op 8, 9 en 10 juni 2018.

De Nationale Spelen in Nederland

Iedere twee jaar worden de Nationale Spelen roulerend door Nederland heen georganiseerd, voor minimaal 12 en maximaal 20 takken van sport. Deelname aan de Nationale Spelen is een voorwaarde om als vereniging mee te doen aan de loting voor internationale Special Olympics toernooien.

Organisatie nationale evenementen

Een lokaal organisatiecomité organiseert de Nationale Spelen onder auspiciën van Special Olympics Nederland. Voor elke editie geldt een bid-procedure. Steden of organisaties vragen deze procedure op bij Special Olympics Nederland.

Lokale verenigingen of andere sportorganisaties kunnen Nationale Evenementen organiseren onder auspiciën van Special Olympics Nederland. Hiervoor moeten zij een plan van aanpak met begroting indienen. Na goedkeuring door Special Olympics Nederland kan de organisatie starten. De criteria voor het organiseren van een Nationaal Evenement en een plan van aanpak zijn op deze website terug te vinden en kunnen bij Special Olympics Nederland worden opgevraagd.

Special Olympics Nationaal Evenement

Een Special Olympics Nationaal Evenement is een ééndaags evenement dat jaarlijks wordt georganiseerd voor één tak van sport, indien deze tak van sport te klein is om bij de Regionale Spelen aan te bieden. Een Nationaal Evenement wordt soms georganiseerd door Special Olympics Nederland zelf, maar meestal door een vereniging of sportbond.