Hendri Markvoort lid van de bidcommissie Special Olympics Nationale Spelen 2026

Hendri Markvoort is officieel door het bestuur van Special Olympics Nederland benoemd tot lid van de bidcommissie Special Olympics Nationale Spelen 2026. Hij zal zorgdragen voor de portefeuille logistiek, vervoer en veiligheid.

Lees meer

Hendri neemt het stokje over van Gerrit van Rijssen. Gerrit heeft als voorzitter van de bidcommissie een belangrijke rol gespeeld in de toewijzing van de Special Olympics Nationale Spelen van 2012 in Den Bosch tot en met de Nationale Spelen 2022 in Twente. Na de Nationale Spelen in 2022 heeft Gerrit het voorzitterschap overgedragen aan Maria Hijman en is als lid aangebleven voor de toewijzing van de Nationale Spelen 2024 aan Breda & Tilburg.

Gerrit heeft vele jaren gewerkt aan een goede transparante bidprocedure. Hierdoor nam de kwaliteit van de bidboeken enorm toe en kon er een goed advies gegeven worden aan het bestuur voor de keuze van organisator van de volgende Nationale Spelen. Hetgeen logischerwijs ook resulteerde in een kwalitatieve groei van de Special Olympics Nationale Spelen.

Bidcommissie Special Olympics Nationale Spelen 2026

Hendri heeft jarenlange ervaring met het organiseren van evenementen. Hij was zelf één van de initiatiefnemers voor de organisatie van de Special Olympics Nationale Spelen 2022 in Twente. Als medeorganisator heeft Hendri met het team een onvergetelijk weekend georganiseerd voor ruim 3.000 sporters en coaches. Daarmee weet Hendri als geen ander wat er komt kijken bij het organiseren van een groot sportevenement en zal daarmee kritisch de ontvangen biddingen beoordelen en een advies formuleren voor het bestuur.

“Als je iets organiseert moet het kwalitatief goed zijn”, aldus Hendri.

De bidcommissie bestaat nu uit;

  • Maria Hijman, voorzitter
  • Odin Wenting (portefeuille; accommodaties)
  • Corine Berkel (portefeuille;  evenementenorganisatie, marketing  en communicatie)
  • Wouter de Groot (portefeuille; legacy)
  • Hendri Markvoort (portefeuille; veiligheid, vervoer en logistiek)
  • Ondersteund door Ragna Schapendonk vanuit Special Olympics Nederland
Maria en Ragna nemen het bidboek van Breda & Tilburg in ontvangst

Nationale Spelen 2026

Iedere twee jaar worden de Nationale Spelen roulerend door Nederland georganiseerd. Een lokaal organisatiecomité organiseert de Nationale Spelen onder auspiciën van Special Olympics Nederland. Voor elke editie geldt een bidprocedure en deze staat op onze website.  

Tot en met 31 oktober 2023 is het nog mogelijk voor gemeenten, regio’s, organisaties om een bid in te dienen en het mooiste sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking te organiseren.