Ministerie van VWS

Met steun van partners kan Special Olympics Nederland evenementen organiseren en krijgen alle sporters met een verstandelijke beperking de kans om hun leven te verrijken door sport.

‘Samen gezond, fit en veerkrachtig’. Onder dit motto zet het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zich in voor de gezondheid en kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

Play Unified

De steun van het Ministerie van VWS maakt het mogelijk om mensen met én zonder verstandelijke beperking elkaar te laten ontmoeten op het sportveld. Wij willen Play Unified momenten, activiteiten en evenementen stimuleren en ondersteunen met als gevolg dat 70.000 mensen zonder en met verstandelijke beperking elkaar ontmoeten, harten worden geopend en vriendschappen worden gesloten. Het doel is even ambitieus als eenvoudig, 3.000 sportverenigingen bieden (jeugd)sporters zonder verstandelijke beperking kans om samen te sporten met sporters met verstandelijke beperking. De ambitie is om deze ontmoeting structureel onderdeel te laten worden van het verenigingsleven.

Verhalen geschreven voor het Ministerie van VWS over onze sporters

Direct naar