Happy Hearts

Relatievorming en sexualiteit op een positieve manier bespreekbaar maken.

Ben jij helemaal happy?

Relaties en seksualiteit maken een belangrijk onderdeel uit van onze ervaren kwaliteit van leven. Mensen met een verstandelijke beperking vinden het vaak moeilijker om relaties te vinden, aan te gaan en te onderhouden; zowel vriendschappelijk als romantisch. Tegelijkertijd wordt er te weinig gesproken over relatievorming en seksualiteit. Wanneer er wel over wordt gesproken, gaat het vaak over de risicovolle kanten van seksualiteit. Er is te weinig aandacht voor relatievorming en de positieve kanten van seksualiteit.

Binnen het programma Happy Hearts focussen we ons op de positieve kanten van relatievorming en seksualiteit. Wij gaan met atleten in gesprek over verliefdheid, daten, relaties en waar passend seksualiteit. Dit programma wordt begeleid door ervaren professionals met expertise in relatievorming en seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking. Speciaal voor dit programma is het boekje Eerste Hulp bij Dating ontwikkeld. Zie www.eerstehulpbijdating.nl

    Clinical Director Happy Hearts: Dilana Schaafsma, psycholoog