Nederlandse Technisch Gedelegeerden aangesteld als Global Sports Advisor

Eerder vertelden wij al trots dat meerdere Nederlandse Technisch Gedelegeerden en GMS adviseurs zijn aangesteld voor komende internationale evenementen. Inmiddels is bekend geworden dat drie van onze Technisch Gedelegeerden internationaal een belangrijke functie toebedeeld hebben gekregen, namelijk de rol van Global Sports Advisor.

Lees meer

Hoe zat het ook alweer? Technisch Gedelegeerden zijn de sporttechnische experts op het gebied van een specifieke sport en weten alles over de organisatie en regelgeving. Zij adviseren wedstrijdorganisatoren van een Special Olympics evenement in de voorbereiding. Per tak van sport wordt een Technisch Gedelegeerde ingezet bij de evenementen en zien zij erop toe dat de sport volgens de Special Olympics sportreglementen en -filosofie wordt uitgevoerd. Technisch Gedelegeerden zijn veelal actief binnen de desbetreffende sportbond en zijn aangesteld in overleg met deze sportbond. De Technisch Gedelegeerde heeft alle sport-specifieke kennis en is door Special Olympics Nederland bijgeschoold in kennis van de doelgroep en de aangepaste regelgeving van Special Olympics.

Global Sport Advisor

Per tak van sport worden er in Europa sport adviseurs ingezet. Alle sport directors van geaccrediteerde programma’s is gevraagd hiervoor mensen aan te dragen. Vanuit Special Olympics Europe Eurasia (SOEE) wordt er per tak van sport een werkgroep opgezet met experts vanuit de hele wereld; het zogenoemde International Sport Resource Team (SRT). Per Sport Resource Team, dus per tak van sport, wordt er vanuit Special Olympics Inc. één Global Sport Advisor aangesteld. De Global Sport Advisor communiceert direct met de sportexperts van Special Olympics Inc. én met de leden van het Sports Rules Advisory Committee (SRAC). De Sport Rules Advisory Committee is voortdurend bezig met het analyseren en herzien van de sportregels en geven aanbevelingen aan Special Olympics Inc. met betrekking tot het wijzigen van deze sportregels. De SRAC bestaat uit sport directors van verschillende Special Olympics programma’s van over de hele wereld. Zij hebben een zeer goede sporttechnische achtergrond en veel kennis van alle sportregels. Vanuit SOEE is onze eigen sport director Natascha Bruers hier lid van.

Zo is het eigenlijk een aaneenschakeling van gedelegeerden die vanuit hun eigen vakgebied en lokale kennis een advies uitbrengen om de sport, de regelementen en de officiële Special Olympics Sport Rules te optimaliseren.

Nederlandse invloed

Vanuit Nederland zijn drie van onze Technisch Gedelegeerden aangesteld als Global Sport Advisor:

Technisch Gedelegeerde Inline Skaten – Henk Krijgsheld
Technisch Gedelegeerde Open Water Zwemmen – Wendy Scholten
Technisch Gedelegeerde Zeilen – Mark van der Heijden

Logischerwijs zijn wij zeer trots op al onze Technisch Gedelegeerden. Wij wensen allen veel succes met de voorbereidingen op de komende internationale evenementen. Daarnaast feliciteren wij Henk, Wendy en Mark met deze nieuwe rol binnen de internationale organisatie van Special Olympics. Heel veel succes en ontzettend bedankt voor jullie inzet, kennis en daadkracht.