Athlete Leaders houden niet van stil zitten

De eerste evenementen staan weer op de agenda en we duimen allemaal dat dit jaar alles wél door kan gaan zoals gepland. Dit betekent dat onze Athlete Leaders na ruim een jaar lang stil zitten ook weer in actie gaan komen. Afgelopen jaar waren er geen evenementen om te openen, geen sporters om succes te wensen, geen medailles om om te hangen, maar écht stilzitten dat kunnen onze Athlete Leaders niet. En dat is maar goed ook!

Lees meer

Changing behaviour!

Special Olympics Nederland wil de beeldvorming, houding en gedrag van partijen in de sport en bij het algemeen publiek ten opzichte van sporters met een verstandelijke beperking positief beïnvloeden. En dus worden naast evenementen ook andere activiteiten georganiseerd om de beeldvorming op een positieve manier te veranderen. Zo zijn onze Athlete Leaders ook sprekers en geven zij presentaties bij bedrijven en op scholen. Want om inclusie van mensen met een verstandelijke beperking te vergroten is, om te beginnen, meer ontmoeting en begrip nodig.

Fysieke ontmoetingen zijn helaas nog niet altijd mogelijk, maar inmiddels zijn onze Athlete Leaders zeer behendig geworden met online presenteren. En dat doen ze dan ook veel en graag!

Zo hebben Sanne en Suzanne online presentaties gegeven op de Haagse Hogeschool. Ongeveer 40 studenten van de opleidingen HALO en Sportkunde waren aanwezig in het online klaslokaal. Tijdens de gastles ‘Aangepast sporten’ vertelden Sanne en Suzanne wat zij allemaal hebben bereikt met sport, wat Special Olympics voor hen betekent, wat sport voor hen betekent en hoe belangrijk sport voor iedereen is.

Ook Maartje heeft onlangs een presentatie gegeven op een hogeschool, het ROC van Twente. Deze presentatie kon met de juiste aanpassingen fysiek plaatsvinden. Daarnaast is Maartje als ambassadeur én adviseur nauw betrokken bij de organisatie van de Special Olympics Nationale Spelen Twente in 2022. Zo geeft Maartje de organisatie tips en vertegenwoordigd zij alle sporters. Fantastisch werk!

Naast Maartje is ook Wessel als ambassadeur aangesteld voor de Special Olympics Nationale Spelen in Twente. Wessel mocht direct aan de slag met het ondertekenen van een sponsorcontract met een nieuwe gouden sponsor. En samen beleefden Maartje en Wessel een spannende dag vol interviews, fotoshoots en video opnames. Daarover later meer.

Play Unified

Niet alleen op het voortgezet onderwijs, maar ook in het basisonderwijs worden stappen gezet om de beeldvorming in positieve manier te veranderen. Play Unified op school is een project voor groep 6 en 7 van de basisschool. Door de verschillende activiteiten in het project wordt de kracht van sport gebruikt om van jongs af aan wederzijdse waardering en respect te creëren. De leerlingen maken kennis met sporters met een verstandelijke beperking, waardoor er al op jonge leeftijd een inclusieve samenleving wordt gestimuleerd. Een samenleving waar niemand buitenspel staat! Door dit project uit te rollen op Nederlandse basisscholen creëren we een Unified Generation, die inclusief denkt en doet.

Ook hier staan onze Athlete Leaders alweer te trappelen om hun verhaal te vertellen. Lize heeft onlangs afgetrapt met de eerste gastles op de Kohnstammschool in Utrecht. De leerlingen luisterden aandachtig naar de presentatie van Lize, waarin ze vertelde wat sport en Special Olympics haar allemaal gebracht heeft. En daarnaast wees Lize de leerlingen op het belang van sporten, bewegen en gezond eten. 

Nooit te oud om te leren

Dat je nooit te oud bent om te leren blijkt gelukkig met regelmaat waar te zijn. Onze Athlete Leaders zijn in staat om de ogen van velen te (her)openen. De mooie verhalen en fantastische prestaties doet men versteld staan van wat juist wél kan en maakt dat er gedacht wordt in mogelijkheden. Onze Athlete Leaders zijn daarin een voorbeeld van wat je kunt bereiken in de ‘grote mensen wereld’ en laten zien dat zij totaal niet onderdoen. De komende maanden staan diverse (online) presentaties op de planning bij basisscholen, hogescholen en in het bedrijfsleven. We kijken er enorm naar uit!

Ook interesse in een presentatie op uw school of in uw bedrijf? Laat het ons weten!