Wie organiseert Special Olympics Nationale Spelen 2022?

Wil jij een sportevenement organiseren dat een bijdrage levert aan de positieve beeldvorming van mensen met een verstandelijke beperking? Dan is dit jouw kans om de Special Olympics Nationale Spelen 2022 te organiseren!

Lees meer

Iedere twee jaar worden de Nationale Spelen roulerend door Nederland heen georganiseerd. De Special Olympics Nationale Spelen staat garant voor trotse, stralende sporters met blinkende medailles, waarbij elke prestatie wordt gevierd als een overwinning. Zo’n sportevenement heeft een stimulerende werking om meer mensen met een beperking aan het sporten te krijgen én te houden! Met meer dam 2.000 sporters zijn de Nationale Spelen zijn het grootste landelijke sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Een lokaal organisatiecomité organiseert de Nationale Spelen onder auspiciën van Special Olympics Nederland. Voor elke editie geldt een bidprocedure en deze staat nu hier online. Gemeenten kunnen tot en met 31 oktober hun bid indienen bij Special Olympics Nederland.

Door de organisatie van Special Olympics Nationale Spelen 2022 wordt ambitie 1 van het Nationaal Sportakkoord verwezenlijkt; ‘’Inclusief sporten en bewegen’’. De ambitie dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond of sociale positie nemen we weg. Met de ambitie dat Nederland de omslag maakt van aangepast sporten naar inclusief sporten en bewegen.

Zodat iedere Nederlander met plezier een leven lang kan sporten en bewegen!