Meer deskundigheidsbevordering op hogescholen rondom sporten met mensen met een verstandelijke beperking

Vandaag hebben twaalf CIOS-studenten een training van Special Olympics Nederland en Gehandicaptensport Nederland gevolgd in DeWeerelt van Sport in Utrecht. De training bereidt de studenten voor in hun rol als Play Unified leaders. 

Lees meer

Deze leaders zijn afkomstig van het CIOS in Haarlem, Heerenveen en Sittard hebben dit schooljaar een duidelijk doel: voor iedere CIOS-student minimaal één ontmoeting met een sporter met een verstandelijke beperking organiseren. Julia Postma: ”Ik loop stage bij Only Friends in Amsterdam, een sportclub voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een chronische ziekte. Het werken met mensen met een verstandelijke beperking is hartverwarmend. Ook houd ik erg van organiseren. Daarom heb ik me aangemeld als Play Unified leader!”

Bocce, MATP en Scoor je PR

De studenten kregen eerst uitleg over Special Olympics en het programma Play Unified, waarmee Special Olympics Nederland meer ontmoetingen tussen sporters met en zonder verstandelijke beperking wil realiseren.
In de middag maakten de studenten kennis met Bocce, een sport die lijkt op jeu de boules en speciaal is ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarna met Motor Activity Training Program (MATP), een internationaal sport- en beweegprogramma voor mensen met een meervoudige beperking.”We hebben ook ons Scoor je PR programma bij de studenten geïntroduceerd. Dit programma heeft tot doel om de fitheid van Special Olympics sporters te verbeteren. Het is een laagdrempelig oefenprogramma dat bestaat uit een 0-meting fittest, een trainingsprogramma, en een tweede fittest om vooruitgang te meten”, aldus Natascha Breurs, spordirector Special Olympics Nederland.

Ontmoeting met Special Olympics sporter Danny

Eerder deze maand gaf Special Olympics sporter Danny de Korte ook een presentatie aan een en groep van 50 studenten en docenten van de opleiding sportmanagement van de Haagse Hogeschool. In het kader van deze sportopleiding wordt ook een studiereis naar de Special Olympics World Games in Abu Dhabi georganiseerd, waar Danny samen met 64 andere sporters van Special Olympics Team NL aan zal deelnemen.

 

Met deze activiteiten zijn de eerste stappen gezet naar een toekomst waarin afgestudeerde CIOS-, en ALO-studenten over (meer) deskundigheid beschikken om sporten voor mensen met een verstandelijke beperking mogelijk te maken.
De aanleiding om meer aandacht te besteden aan deskundigheidsbevordering was het onderzoek van het Mulier Instituut naar het programma Play Unified. Uit dit onderzoek blijkt dat slechts 13% van de Nederlandse sportverenigingen leden heeft met een verstandelijke beperking. Een gebrek aan deskundig kader, vrijwilligers en onvoldoende kennis over hoe en waar zij de doelgroep moeten vinden, vormen de grootste belemmeringen om (meer) leden met een verstandelijke beperking in de vereniging op te nemen.