VriendenLoterij maakt Play Unified bij sportverenigingen mogelijk

30 mrt 2021

Een fantastische schenking van €300.000,- van de VriendenLoterij maakt een nieuwe Play Unified campagne mogelijk. In de succesvolle eerste Play Unified campagne eind 2018, daagde 18 G-sporters hun helden uit voor een challenge. De ontmoetingen op het sportveld hadden niet als doel om van elkaar te winnen, maar juist om van elkaar te leren. De ontmoetingen waren heel bijzonder, life-changing en droegen bij aan bewustwording. Special Olympics Nederland wil naast die bewustwording nu ook een structurele gedragsverandering realiseren middels een vervolg op deze campagne bij sportverenigingen. Changing lives, changing behaviour De schenking van de VriendenLoterij maakt het mogelijk om mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar laten ontmoeten op het sportveld. Wij willen Play Unified momenten, activiteiten en evenementen stimuleren en ondersteunen met als gevolg dat 70.000 mensen zonder en met verstandelijke beperking elkaar ontmoeten, harten worden geopend en vriendschappen worden gesloten. Het doel is even ambitieus als eenvoudig, 3.000 sportverenigingen bieden (jeugd)sporters zonder verstandelijke beperking kans om samen te sporten met sporters met verstandelijke beperking. De ambitie is om deze ontmoeting structureel onderdeel te laten worden van het verenigingsleven. “Positieve houding en gedrag creëren kan alleen daar waar wij elkaar ontmoeten. Sport is de ideale plek om elkaar te […]