Play Unified activiteiten zorgen voor verbinding

9 dec 2022

De ambitie van Special Olympics Nederland is om houding en gedrag jegens mensen met een verstandelijke beperking positief te beïnvloeden. De beste manier om dat te realiseren is door met elkaar in contact te komen. Sport is in onze ogen bij uitstek de plek waar we elkaar ontmoeten, samen emoties beleven en begrip voor elkaar ontwikkelen.