Veilig sportklimaat

Sport is leuk! Niet voor niets staan iedere week miljoenen Nederlanders op en rond het sportveld, de baan of het bad. Sport brengt mensen samen, zorgt dat ze gezond blijven en vooral dat ze plezier hebben. Soms gaat dit echter mis en volgt er een scheldpartij, wat duw- en trekwerk of een serieuze vechtpartij, maar daar zit niemand op te wachten. Sportplezier, daar gaat het om. Daarom werken de sportbonden en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aan het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Hoe? Door jou als bestuurder, trainer, coach, scheidsrechter, jurylid of ouder te leren hoe je sportplezier stimuleert. En om in te grijpen als het fout gaat. Want sportplezier kun je maken!

Uiteraard staat sport bij Special Olympics ook synoniem aan plezier. Meedoen is immers belangrijker dan winnen! Daarom zetten wij een aantal belangrijke punten op een rijtje.

(On)gewenst gedrag

Iedereen die sport moet zich veilig en prettig voelen, maar emotie hoort ook bij sport. Het kan voor zowel prachtige hoogtepunten als grote teleurstellingen zorgen. En dit geldt niet alleen voor de sporters, maar ook bij ouders, coaches en scheidsrechters of juryleden. Hoe stimuleer je het juiste gedrag en voorkom je ongewenst gedrag? En wat doe je als het toch mis gaat? Kijk op https://sportplezier.nl/themas/on-gewenst-gedrag. Op deze website vind je tips en trucs om ongewenst gedrag te voorkomen en gewenst gedrag juist te stimuleren.

Grensoverschrijdend gedrag

Naast (on)gewenst gedrag heb je ook grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

  • door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
  • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
  • plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien.

Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van de sporter is daarbij leidend. Dit wil zeggen: zodra een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren dan moet je deze uiting serieus nemen.

Globaal gezien onderscheiden we een aantal soorten grensoverschrijdend gedrag: pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, bedreiging, belediging en mishandeling.

Gedragscodes

NOC*NSF heeft in samenwerking met de sportbonden, Ministerie VWS en experts de gedragscodes sport opgesteld. Het doel: sport veilig, eerlijk, integer, gezond en vooral leuk te houden. Voor iedereen. Dus ook voor jou als bestuurder, scheidsrechter, trainers/coach en sporter.

Special Olympics Nederland sluit zich aan bij de gedragscodes sport.

Bekijk hier de gedragscode voor sporters.

Bekijk hier de gedragscode voor trainers, coaches en begeleiders

Bekijk hier de gedragscode voor bestuurders

Bekijk hier de gedragscode voor scheidsrechters en officials

High 5! Voor een veilige sportcultuur

Het Centrum Veilige Sport Nederland heeft een stappenplan ontwikkeld voor sportbestuurders en vrijwilligers van sportverenigingen. Het helpt om op een laagdrempelige en op eenvoudige manier inzicht te krijgen in wat een vereniging kan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Doorloop de 5 stappen en optimaliseer het sportklimaat binnen je vereniging: https://centrumveiligesport.nl/doelgroepen/bestuurders-en-begeleiders/stappenplan

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenscontactpersoon fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.
Een vereniging kan dus een vertrouwenscontactpersoon hebben, maar elke sportbond heeft sowieso een vertrouwenscontactpersoon bij wie jij terecht kan.

Is de drempel naar je vereniging of sportbond te hoog? Neem dan contact op met Natascha Bruers via email n.bruers@specialolympics.nl of mobiel 06 5323 9315.
Liever anoniem contact? Dat kan ook via SpeakUp. Klik hier voor de toelichting en de inlogcode (73170) voor het achterlaten van een bericht aan ons.

Database veilig sporten

Special Olympics Nederland voert in het Case Management Systeem Sport (CMSS) van de koepelorganisatie NOC*NSF (welke wordt beheerd door het Centrum Veilige Sport Nederland), persoonsgegevens in naar aanleiding van signalen, meldingen c.q. incidenten op het gebied van seksuele intimidatie en overig grensoverschrijdend gedrag van leden. Deze informatie heeft als doel te komen tot een veilige(r) sportomgeving en daarmee ook sportbeoefening. Dit gebeurt door het monitoren, registreren en rapporteren van grensoverschrijdend gedrag in het CMSS. Deze gegevens mogen en zullen niet door Special Olympics Nederland noch door NOC*NSF noch door een sportbond voor andere doeleinden dan hiervoor beschreven worden aangewend en worden ook niet aan derden verstrekt in welk vorm dan ook.

Stichting Special Olympics Nederland is geen vereniging of sportbond en heeft dus geen leden. De drempel richting Special Olympics Nederland is echter vaak lager dan richting een vereniging of sportbond. Om de drempel laag te houden, is in overleg met NOC*NSF en de sportbonden besloten dat Natascha Bruers vertrouwenscontactpersoon zal zijn voor grensoverschrijdend gedrag. Natascha is verplicht bij contact over grensoverschrijdend gedrag een melding te maken in het CMSS. Natascha zal vervolgens de zaak overdragen aan de desbetreffende sportbond, maar blijft vanaf de zijlijn betrokken bij de zaak.

Wil je nog meer informatie? Neem contact op met jouw sportbond of kijk op

https://sportplezier.nl/ > Sportplezier, daar gaat het om. Daarom werken sportbonden en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aan het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’.

https://centrumveiligesport.nl/ > Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dat kan echt niet. Het Centrum Veilige Sport Nederland werkt aan preventie en heeft een meldpunt als het misgaat.