Vrijwilligers bedankt voor hun inzet voor Special Olympics

Dinsdag 10 oktober zette Special Olympics Nederland ruim 70 vrijwilligers in het zonnetje om hen te bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren. Vele coaches, Technisch Gedelegeerden, GMS adviseurs, commissieleden, Athlete Leaders en bestuursleden waren naar het kantoorpand De Weerelt van Sport in Utrecht gekomen waarin Special Olympics Nederland is gevestigd.

Lees meer

“Zonder vrijwilligers als jullie kunnen wij niet doen wat wij doen”, begint Erik de Winter, voorzitter van het bestuur van Special Olympics Nederland. Na een korte toelichting op het ontstaan van Special Olympics in Nederland werd verder stil gestaan bij de ontwikkelingen van sport voor mensen met een verstandelijke beperking, de uitdagingen en de ambities voor de toekomst. “Dankzij de kennis, kunde en inzet van vele vrijwilligers in diverse rollen kan sport voor onze doelgroep verder ontwikkelen en krijgen meer en meer mensen met een verstandelijke beperking de kans om hun leven te verrijken met sport.”

Een eervolle vermelding was er voor de oud voorzitter van het bestuur Ruud Verbunt. Afgelopen juni droeg hij zijn rol als voorzitter over aan Erik. “Ik ben ontzettend trots op het werk van Special Olympics en alle betrokkenen die het mogelijk maken. Jullie passie voor sport en onze sporters is ongelooflijk krachtig en dat maakt het zo bijzonder om hier te staan.” – aldus Ruud. In een video bedankten vele sporters en Athlete Leaders Ruud voor alles dat hij voor hen heeft betekend en werden mooie herinneringen opgehaald. “Ik zal altijd verbonden blijven aan Special Olympics en ik hoop van harte dat jullie mij zullen bellen wanneer dat nodig is!”- richtte Ruud zich tot de aanwezigen.

Ruud kijkt trots naar de video vol herinneringen en bedankjes.


Ook Athlete Leader Lize Weerdenburg werd speciaal in het zonnetje gezet. Als eerste Athlete Leader voor Special Olympics Nederland en Global Messenger voor Special Olympics Inc. is zij al vele jaren een voorbeeld voor vele sporters in Nederland. Als eerste van de aanwezigen kreeg Lize de speciale Special Olympics Nederland vrijwilligers pin opgespeld.

Muzikale competitie

In een pub-pop-quiz gingen de vrijwilligers verdeeld over 11 teams de muzikale strijd met elkaar aan. Naast de muziekvragen, werden de vrijwilligers ook gevraagd naar de algemene Special Olympics kennis. Er ontstond een mooie rivaliteit, de teams liepen erg gelijk op, maar uiteindelijk werd één team als winnaar uitgeroepen. Tussendoor was er ruimte om foto’s te bekijken én nieuwe foto’s te maken, herinneringen op te halen en een drankje te drinken. Iedereen ontzettend bedankt voor jullie aanwezigheid en alles wat jullie betekenen voor Special Olympics.