Special Olympics Team NL gaat voor Kazan 2023

De Special Olympics World Winter Games 2022 in Kazan zijn onlangs verplaatst naar 2023. Uiteraard begrijpen we dat er vragen en onduidelijkheden zijn. Hieronder een overzicht van de belangrijkste vragen en de bijbehorende antwoorden.

Lees meer

Waarom zijn World Winter Games verplaatst van 2022 naar 2023?

Belangrijkste reden die Special Olympics Inc aangeeft is de Delta variant en de moeilijk te garanderen gezondheid voor de delegaties. Wereldwijd is het nog te onzeker hoe de pandemie zich ontwikkelt. Veel delegaties die wilden komen zijn nog niet gevaccineerd, wat wel een vereiste is en krijgen het niet op tijd voor elkaar. Tevens is het eventueel toch in quarantaine moeten plaatsen van coaches en sporters in Kazan een te grote risicofactor en niet haalbaar voor onze delegaties. De World Games zijn daarom verplaatst naar januari 2023.

Waarom waren de World Winter Games verplaatst van 2021 naar 2022?

December 2019, kort na bekendmaking van loting in Nederland trok Zweden zich terug als organisator van de World Winter Games 2021 om financiële redenen. In 2020 maakte Kazan bekend de organisatie op zich te nemen en de Spelen werden uitgesteld naar januari 2022.

Wat doet Special Olympics Nederland?

Special Olympics Nederland, heeft de intentie uitgesproken om Special Olympics Team NL af te vaardigen naar Kazan in 2023.  Daarvoor zijn 4 aspecten van belang:

  • Is het financieel haalbaar?
  • Is het organisatorisch haalbaar?
  • Kunnen en willen de ingelote en geselecteerde deelnemers (staf, coaches en sporters) januari 2023?
  • Hoe zeker is het dat het in 2023 wel doorgaat in Kazan?

Is het financieel haalbaar om deel te nemen in Kazan 2023?

Bijna alle partners hebben gereageerd op de vraag of het sponsorgeld gereserveerd mag worden. En degenen die gereageerd hebben, hebben tot onze blijdschap direct positief gereageerd.  Daarmee is de financiële basis voor de organisatie van uitzending naar Spelen 2023 in orde. Met nadruk op basis, het hoogst nodige; de ondersteunde organisatie, reis, kleding en noodzakelijke bijeenkomsten zoals kennismakingsweekend (29, 30 januari 2022), presentatieploeg, en coachbijeenkomsten kunnen worden bekostigd. Voor alle extra’s is vooralsnog geen budget.

Is het organisatorisch haalbaar om deel te nemen in Kazan 2023?

Het wordt een grote uitdaging, met Special Olympics Nationale Spelen Twente midden in de voorbereidingsperiode, de uitzending naar Special Olympics World Summer Games 2023 in Berlijn er heel kort na, de Regionale Spelen in 2023 en de voorbereidingen voor Special Olympics Nationale Spelen 2024. Maar gezien al een groot deel in de steigers staat, denken we vanuit het bureau de uitzending wel goed genoeg te kunnen ondersteunen om de kwaliteit waar we voor staan de kunnen waarborgen.

Kunnen en willen de ingelote deelnemers, staf, coaches en sporters in Kazan in 2023 deelnemen?

Alle huidige ingelote en geselecteerde deelnemers, zijn ook degenen die in aanmerking komen voor de deelname aan 2023.  De vraag ligt voor of zij ook willen en kunnen, met wetenschap van alle onzekerheden; het risico dat het alsnog geannuleerd wordt of verplaatst, kunnen en willen sporters, coaches en staf zich committeren aan deelname aan Special Olympics World Games 2023 in Kazan.  Graag willen wij voor 1 oktober 2021 een antwoord krijgen van alle deelnemers.

Van 1 deelnemer weten wij dat hij zich al heeft teruggetrokken.  Wanneer iemand zich terugtrekt zal de ingelote en geselecteerde reserve sporter en of coach benadert worden om deel te nemen.

Is er kans dat de World Games nogmaals verplaatst of geannuleerd worden?

De kans dat de Special Olympics World Winter Games Kazan nogmaals verplaatst of geannuleerd worden is er. De situatie is wereldwijd erg onzeker. Er zijn nog veel vragen en onzekerheden die de organisatie onzeker maken.  Hoe ontwikkelt de Corona pandemie zich? Zijn straks alle Special Olympics sporters en coaches wereldwijd goed gevaccineerd?

Belangrijk om te beseffen dat het lang onzeker zal zijn en blijven. Voor sporters, coaches, maar zeker ook voor familieleden. Of zij mogen kijken of zij een visa kunnen krijgen om Rusland in te komen? Wij hebben hier geen antwoord op. Van belang is om zo lang mogelijk te wachten om verplichtingen aan te gaan en indien ze aangegaan worden (zoals tickets, hotels etc) goede annuleringsvoorwaarden te hebben.

Is er een Go-No go moment?

Wij hebben begrepen dat 30 september 2022 een go-no-go moment is voor Special Olympics Inc. om te besluiten om het evenement te laten plaatsvinden. Wij hopen dat met voortschrijdend inzicht dit besluit naar voren gehaald wordt. Voorlopig is dit de gecommuniceerde datum en hebben wij hier geen invloed op.

Wanneer er meer informatie beschikbaar is zullen wij dit delen.