Prof. dr. Neree Claes

Terug

Leer goed communiceren met uw patiënten met een beperking
door hen in de eerste plaats te begrijpen

Prof. dr Neree Claes geeft in haar lezing een overzicht van de verschillende type verstandelijke beperking. Vervolgens legt ze het verschil uit tussen intellectuele en emotionele intelligentie. Vaak ontstaat er een disbalans bij mensen met een beperking tussen deze twee types intelligenties waardoor zij kwetsbaar zijn (1). Om emotionele intelligentie uit te leggen maakt prof. dr. Claes gebruik van het Socio-Emotioneel ontwikkelmodel (2). Ze geeft u handvaten om zelf de socio-emotionele leeftijd van uw patiënten te leren inschatten. Want het kunnen inschatten van de  socio-emotionele leeftijd bij mensen met beperking is uitermate belangrijk om hun gedrag te begrijpen. Maar anderzijds is deze inschatting ook belangrijk zodat u uw communicatie als hulpverlener hierop kan afstemmen (3). Door uw communicatie af te stemmen bouwt u als hulpverlener een duurzame relatie met deze patiënten op (4). Prof. dr. Claes gebruikt tijdens haar lezing tal van praktische casussen uit haar dagelijkse praktijk. Tot slot bespreekt zij de meest voorkomende psycho-pathologieën bij deze doelgroep (5). Prof. dr. Claes geeft u aanbevelingen om als hulpverlener de juiste behandeling en psychologische ondersteuning op te starten in geval van psychopathologie.

Biografie

Prof. dr. Claes Neree is al jarenlang als huisarts actief bij patiënten met een mentale en/of motorische beperking. Zij is huisarts van opleiding met een bijkomende MaNaMa in Menselijke schade leer. Ze doctoreerde over vernieuwende, kwaliteit bevorderende modellen in de gezondheidszorg. Ze startte haar professionele carrière als geneesheer-directeur van een verzekeringmaatschappij. Momenteel is ze voorzitter van het Wit-Gele Kruis Limburg en huisarts binnen twee zorginstellingen voor mensen met beperking, vzw Stijn dienstencentrum Sint-Gerardus en vzw Covida. Ook is ze als professor verbonden aan UHasselt en aan de Antwerp Management School, waar ze een Executive Master of Business Administration (MBA) behaalde. Neree Claes heeft internationale wetenschappelijke publicaties op haar naam staan.

Referenties

  1. Janssen C, Schuengel C. Gehechtheid, stress, gedragsproblemen en psychopathologie bij mensen met een lichte verstandelijke beperking: aanzetten voor interventie. In: Didden R, editor. In perspectief. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2006. p. 67–83.
  2. Claes L, De Neve L, Declercq K, Jonckheer B, Marrecau J, Morisse F, et al. Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Vangansbeke T, editor. Antwerpen, Apeldoorn: Steunpunt Experstisenetwerken vzw & Garant-Uitgevers nv; 2012. 191 p.
  3. Storms H, Claes N. Primary care nurses in a local Belgian setting: Responding to healthcare needs of people with disabilities. J Nurs Educ Pract. 2017 Feb 14;7(7):44.
  4. Storms H, Claes N. Eerstelijnsverpleegkundigen in Belgisch Limburg: ‘buiten-gewone’ zorg voor mensen met een fysieke en verstandelijke beperking. Verpleegkunde. 2018;33(1):22–9.