Prof. dr. Luc Marks

Terug

Resultaten Special Olympics Healthy Athletes programma: een spiegel van ons gezondheidssysteem?

Gezondheidsklachten bij sporters met een verstandelijke beperking worden vaak niet onmiddellijk opgemerkt. Healthy Athletes heeft tot doel de lichamelijke gezondheid en de fysieke conditie van sporters met een verstandelijke beperking in kaart te brengen en te evalueren. Het gezondheidsprogramma biedt vrijblijvende gezondheidsscreenings aan sporters aan. Getrainde gezondheidsprofessionals voeren deze screenings uit en signaleren eventuele gezondheidsproblemen aan de sporters en de directe omgeving. Ook geven zij gericht advies en verwijzen de sporters indien nodig door naar een specialist. Door het screenen van internationaal strikt gestandaardiseerde en wetenschappelijk sterk onderbouwde parameters is een spiegel van de algemene gezondheid bij personen met een verstandelijke beperking.

In deze lezing worden de resultaten van de screenings en wetenschappelijke publicaties uit de verschillende domeinen gepresenteerd waarbij de nadruk wordt gelegd op mogelijke behandelachterstand.

De gevonden evidentie en resultaten hebben reeds op diverse manieren bijgedragen tot aanpassingen binnen de verschillende gezondheidssystemen in België en Nederland.

Biografie

Prof. dr. Luc Marks is verbonden als kliniekhoofd aan de kliniek voor Tand -, mond – en kaakziekten van het Universitair Ziekenhuis in Gent. Hij neemt daar de coördinatie op zich van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde. Hij is auteur/co-auteur van een 80-tal (inter-)nationale publicaties en hoofdstukken in boeken. Prof dr. Marks is internationaal verbonden aan de universiteiten van Zagreb (Kroatië) en Ljubliana (Slovenië). Hij doceert de bijzondere tandheelkunde, de medisch gecompromiteerde patiënt en de vakgebieden ethiek en deontologie.

Hij is verder actief in verscheidene internationale verenigingen. Hij is o.a. president is van de International association of disability and oral health (IADH), president-elect van de International Dental Ethics And Law Society (IDEALS), Europa-Eurasia manager en wetenschappelijk adviseur van Special Olympics – Special Smiles Internationaal.