Melina Willems

Terug

Resultaten Special Olympics Healthy Athletes programma: een spiegel van ons gezondheidssysteem?

Gezondheidsklachten bij sporters met een verstandelijke beperking worden vaak niet onmiddellijk opgemerkt. Healthy Athletes heeft tot doel de lichamelijke gezondheid en de fysieke conditie van sporters met een verstandelijke beperking in kaart te brengen en te evalueren. Het gezondheidsprogramma biedt vrijblijvende gezondheidsscreenings aan sporters aan. Getrainde gezondheidsprofessionals voeren deze screenings uit en signaleren eventuele gezondheidsproblemen aan de sporters en de directe omgeving. Ook geven zij gericht advies en verwijzen de sporters indien nodig door naar een specialist. Door het screenen van internationaal strikt gestandaardiseerde en wetenschappelijk sterk onderbouwde parameters is een spiegel van de algemene gezondheid bij personen met een verstandelijke beperking.

In deze lezing worden de resultaten van de screenings en wetenschappelijke publicaties uit de verschillende domeinen gepresenteerd waarbij de nadruk wordt gelegd op mogelijke behandelachterstand.

De gevonden evidentie en resultaten hebben reeds op diverse manieren bijgedragen tot aanpassingen binnen de verschillende gezondheidssystemen in België en Nederland.

Biografie

Melina Willems is Audioloog, maar is ook afgestudeerd als Logopedist en Doventolk. Sinds 1995 is ze Lector binnen de opleiding Audiologie aan de Arteveldehogeschool in Gent. Ze doceert haar studenten over oor- en evenwichtspathologieën, audiologische screening en diagnostiek, en leert ze hen klinisch en kritisch te redeneren aan de hand van case studies. Haar lessen zijn gebaseerd op haar 20 jaar ervaring als audioloog in 2 verschillende Universitaire Ziekenhuizen in Brussel. Ze combineert deze job met haar werk als Global Clinical Advisor van het Special Olympics Healthy Hearing Programma, een programma waar ze in 2000 als professioneel vrijwilliger aan heeft deelgenomen en nooit nog is bij weggegaan.

Ze is de oprichter en voorzitter van de Europese Werkgroep rond “Audiology & Intellectual Disability”, die onder de vleugels van de European Federation of Audiology Societies (EFAS) functioneert.

Naast de lessen die ze aan de Arteveldehogeschool doceert, en de trainingen van gezondheidsmedewerkers over heel de wereld in kader van haar werk bij Special Olympics, geeft ze ook lezingen aan verschillende audiologie-opleidingen in Europa en presenteert ze op zowel nationale als internationale conferenties.