Dr. Monique Koks-Leensen

Terug

In een gezamenlijke lezing vertellen prof. dr. Geraline Leusink en dr. Monique Koks-Leensen, van academische werkplaats Sterker op eigen benen, over de zorg van mensen met een verstandelijke beperking in de huisartsenpraktijk en het impact van het coronavirus op mensen met een verstandelijke beperking.

COVID-19 bij mensen met een verstandelijke beperking

In Nederland leven veel zorgen over het coronavirus en de impact hiervan op mensen met een verstandelijke beperking. Om meer inzicht te krijgen is het hard nodig dat we hier zo snel mogelijk samen informatie over verzamelen. Jullie hulp is hierbij onmisbaar!

Daarom heeft academische werkplaats Sterker op eigen benen, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), sinds 24 maart 2020 een online database beschikbaar gesteld. Hierin kunnen alle verdenkingen en gediagnosticeerde besmettingen met het coronavirus bij mensen met een verstandelijke beperking worden geregistreerd.

De database is samengesteld door artsen verstandelijk gehandicapten, epidemiologen en data specialisten. In deze database kunnen we via de richtlijnen van ‘good clinical practice’ zorgvuldig en veilig alle nodige gegevens verzamelen bij zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. Het gaat daarbij zowel om mensen met een gediagnosticeerde besmetting (test) als om verdenkingen.

Dr. Monique Koks-Leensen geeft een toelichting op de (voorlopige) bevindingen van de registraties.

Biografie

Dr. Monique Koks-Leensen is gepromoveerd gezondheidswetenschapper. Sinds 3 jaar werkt ze als onderzoeker bij Sterker op eigen benen waar ze onderzoek doet naar de gezondheid van mensen met een licht verstandelijke beperking en de ondersteuning die deze groep nodig heeft en ontvangt.

Daarbij gaat het zowel om ondersteuning vanuit sociale domein als om zorg door de huisarts of op de huisartsenpost voor mensen met een LVB en bijkomende problematiek.

Sinds maart dit jaar is Monique projectleider van de COVID-19 registratie onder mensen met VB. Ook werkt ze mee aan een onderzoek naar de impact van de Corona-crisis op het leven van laaggeletterden en mensen met LVB om deze kwetsbare groepen beter te kunnen ondersteunen.