Dr. Anke Van Dijck

Terug

Communicatie met personen met verstandelijke beperking in de huisartspraktijk

Dr. Anke Van Dijck presenteert de resultaten van de masterproef Huisartsgeneeskunde van dr. Julie Wuyts uit 2015 waarin vragenlijsten werden afgenomen bij 75 personen met verstandelijke beperking en 103 begeleiders in Vlaanderen. Zo werd een analyse gemaakt van de gezondheids- en andere problemen waarmee personen met verstandelijke beperking naar de huisarts gaan, en van mogelijke communicatie-obstakels. In de lezing worden aanbevelingen gemaakt voor de gezondheidsfollow-up en communicatie, zowel in de dagelijkse praktijk als in de basisopleiding Geneeskunde.

Biografie

Nadat ze in 2012 als arts afstudeerde aan de Universiteit Antwerpen, vervolledigde ze in juli 2019 de opleiding tot neuroloog.

Van 2013 tot 2019 maakte ze deel uit van de onderzoeksgroep Cognitieve Genetica van de afdeling Medische Genetica in Antwerpen, waar ze aan een doctoraat werkte met als titel ‘Identificatie, definitie en behandeling van syndromen met verstandelijke beperking’. De focus van haar onderzoek lag voornamelijk op de behandeling van het fragiele X syndroom en de klinische karakterisatie van het Helsmoortel – Van der Aa syndroom.

Sinds oktober 2019 is zij deeltijds als doctor-assistent aan de slag bij de vakgroep Handicapstudies van de onderzoeksgroep Family Medicine and Population Health (FAMPOP) van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Ze geeft les in de opleiding geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen en coördineert onderzoeksprojecten binnen het domein ‘handicapstudies’.