Commissie Special Olympics

De Commissie Special Olympics geeft Special Olympics Nederland gevraagd en ongevraagd advies. De Commissie draagt door middel van advisering bij aan een adequaat en kwalitatief goed beleid voor Special Olympics Nederland in het algemeen en ten behoeve van sporters met een verstandelijke beperking in het bijzonder.

De Commissie Special Olympics komt 2 keer per jaar bijeen voor overleg. De leden zijn:

  • Ruud van Wijck (voorzitter)
  • Koos Feiken (portefeuille: sport)
  • Wouter de Groot (portefeuille: onderzoek en wetenschap)
  • Maria Heijman (portefeuille: familie)
  • Ina Lagro (portefeuille: onderwijs en deskundigheidsbevordering)
  • Anita de Werd (portefeuille: marketing)