Play Unified Event in Almere

Op zaterdag 3 november vindt voor het eerst een Special Olympics Play Unified Event in Sporthal Waterwijk in Almere plaats, georganiseerd door Super COOL! Mensen met en zonder beperking gaan die dag samen sporten. Er wordt hockey, handbal, inline-skaten, darten en atletiek aangeboden.

Lees meer

Bekijk hieronder de flyer en het programma:

Play Unified

Play Unified is een programma van Special Olympics Nederland die als doel heeft 65.000 Nederlanders, met en zonder verstandelijke beperking, de komende jaren samen te laten sporten. Sport is in bij uitstek de plek waar we elkaar ontmoeten, samen emoties beleven en begrip voor elkaar ontwikkelen. Zodat wij samen de wereld mooier, gastvrijer en inclusiever maken, voor iedereen.

Super COOL!

Super COOL! is een sportproject waarbij het samen sporten van mensen met en zonder beperking al wekelijks plaatsvindt. Vanuit dit sportproject is het initiatief ontstaan om een evenement te organiseren samen met een aantal andere sporten. De reguliere sporters van de verenigingen worden uitgenodigd om die dag samen met de deelnemers met een beperking hun sport te gaan promoten.