Wees welkom in de sport! Hoe inclusief is jouw sportclub?

In 2018 tekende Special Olympics Nederland het Nationaal Sportakkoord, want sporten en bewegen is goed voor je gezondheid, je sociale contacten, je welzijn, je persoonlijke ontwikkeling en is bovenal leuk om te doen. Niet voor niets dat ruim de helft van de Nederlanders wekelijks sport.

Lees meer

Welkom in de sport

Desondanks voelen ruim 700.000 Nederlanders zich nog niet welkom in de sport[1], maar helaas zijn sportaanbieders zich hier vaak niet van bewust. Dat is jammer, want sportclubs kunnen juist die drempel wegnemen om ervoor te zorgen dat iedereen met plezier kan sporten en bewegen.

Daarom heeft de alliantie Sporten en Bewegen voor Iedereen in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de campagne Welkom in de sport ontwikkeld. Deze campagne daagt sportaanbieders uit om het gesprek op gang te brengen over de waarde van een inclusieve en gastvrije sportomgeving. De campagne daagt jou en jouw sportclub uit om te kijken naar de mogelijkheden om nog meer mensen welkom te heten bij jouw club.

Sportakkoord

Het Sportakkoord is erop gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders en alle belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond of sociale positie weg te nemen. Zodat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen.

In het sportakkoord zijn zes deelakkoorden geformuleerd. Met name het deelakkoord Inclusief sporten & bewegen is voor Special Olympics Nederland van belang. Om inclusie van mensen met een verstandelijke beperking te vergroten, is om te beginnen meer ontmoeting en begrip nodig. Sport is in onze ogen bij uitstek de plek waar we elkaar ontmoeten, samen emoties beleven en begrip voor elkaar ontwikkelen.

Doe de inclusiecheck

In hoeverre is jouw sportclub al inclusief? Is de accommodatie voor iedereen toegankelijk en sluit jullie aanbod aan op de wensen en behoeften van sporters uit de omgeving? Doe de inclusiecheck via weeswelkomindesport.nl en ontdek wat jouw club kan bijdragen om sporten en bewegen voor iedereen in Nederland mogelijk te maken!

Ben jij trainer of wil je trainer worden van sporters met een beperking? Er worden verschillende opleidingen aangeboden voor trainers/coaches van sporters met beperking. Kijk op www.sportopleidingen.nl voor meer informatie!

Via het lokaal Sportakkoord kan er (financieel) steun worden geboden aan verenigingen om inclusief sport te realiseren. Benieuwd naar meer informatie? Lees de brochure sportakkoord en of kijk op de website www.sportakkoord.nl voor meer informatie.

Doe de inclusiecheck en streef met ons naar een sportomgeving waarin iedereen in Nederland zich veilig en welkom voelt!


[1] Sportdeelname Index, oktober 2020, uitgevoerd door Ipsos in opdracht van NOC*NSF.